آموزشگاه زبان اندیشه قلم
پیشرو در بگارگیری متد آموزشی روز دنیا

اولین آموزشگاه زبان
هوشمنـــد در ایـــران

 ما در زمینه آموزش زبان بیش از 15 سال است که فعالیت می‌نماییم. به لطف و یاری پروردگار آموزشگاه زبان اندیشه قلم پویا از تاریخ01-02-1403 فعالیت خود را در زمینه آموزش زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ترکی استانبولی و انواع زبان های خاص دنیا شروع نموده است. باشد که همراه و هم قدم فرزندان ایران زمین در کسب علم و رسیدن به خواسته‌های قلبی‌شان باشیم.

مقالات آموزشی