آموزشگاه زبان اندیشه قلم برنامه ویژه ای برای شرکت‌ها و هولدینگ‌های بزرگ در نظر گرفته است.

برای هماهنگی جهت همکاری با مشاورین ما در اندیشه قلم تماس حاصل فرمائید.