تعیین سطح چیست؟

تعیین سطح آزمونی کتبی یا شفاهی، حضوری یا آنلاین می‌باشد که سطح دانش شما را راجع به زبان مورد نظر می‌سنجد.

این آزمون به شروع روند یادگیری شما کمک بسزایی می‌کند.

به طور کلی در آزمون تعیین سطح؛ مهارتهای گفتاری، شنیداری، خواندن، نوشتن همچنین گرامر شما سنجیده می‌شود و بعد از آن مشخص می‌شود شما در چه سطحی هستید و باید کدام یک از کتاب‌های آموزشی زبان مورد نظر را شروع کنید!

تعیین سطح کتبی

این روش تعیین سطح تسلط شما روی لغات، گرامز و نوشتار زبان مورد نظر می‌سنجد و در روز و زمان مشخص شده‌ای انجام می‌گیرد.

تعیین سطح شفاهی

این روش تسلط شما روی شنیدار و مکالمه زبان مورد نظر را می‌سنجد. در این روش شما با استادی که آزمون گیرنده می‌باشد به مکالمه پرداخته و با گوش دادن به صحبت ایشان، دیدن ویدیو ویا گوش دادن به موزیک باید به سوالات پاسخ مناسبی بدهید.

بهتر است ابتدا خوب گوش بدهید، خوب فکر کنید و بعد با ارامش و خونسردی سوالات را پاسخ بدهید.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا تعیین سطح رایگان با مشاورین ما در اندیشه قلم تماس حاصل فرمائید.
02155033423
02155017892
09360102406