قوانین آموزشی :

 • شروع دوره ممکن است تا رسیدن به حد نصاب زبان آموزان، زمان ثبت نام حداکثر تا دو هفته زمان ببرد.

 • تصویه شهریه قبل از شروع جلسه اول ترم آموزی می‌باشد.

 • تایم مرخصی بین ترم‌ها نهایتا تا 2 ماه می‌باشد و بعد از آن ثبت نام فقط و فقط با آزمون تعیین سطح انجام می‌گردد.

 • در صورت انصراف از ادامه کلاس آموزش زبان در طول ترم، با هر دلیلی توسط زبان آموز، با کسر 30% از کل مبلغ شهریه امکان پذیر خواهد بود.

 • تعداد زبان آموزان در هر کلاس گروهی حداقل 4 و حداکثر 9 نفر خواهد بود.

 • زبان آموزان می‌بایست قبل از استاد در کلاس حاضر باشند.

 • تاخیر بیش از 10 دقیقه  در هر کلاس و غیبت بیش از 3 جلسه محرومیت از آزمون پایان ترم را در پی دارد!

 • روز و ساعت تشکیل کلاس در صورت تایید اساتید و مدیریت آموزشگاه قابل تغییر می‌باشد.

 • قبل از شروع ترم زبان آموزان حتما باید تعیین سطح را انجام دهند.

 

قوانین انضباطی :

 • رعایت حجاب اسلامی الزامی می‌باشد.

 • استفاده از الفاظ رکیک و مشابه آن اخراج از آموزشگاه را در پی دارد.

 • عدم استعمال دخانیات در محیط آموزشگاه

 • عدم استفاده از موبایل در کلاس

 • عدم استفاده از هندزفری، موبایل، جزوه و… هنگام آزمون

 • رعایت نظافت در تمام محیط آموزشگاه

 •